art Nensi b met

Nensi b met art

Du förstår att inför julen fanns Nensi b met art en enda julskinka ombord, men julen räd- dades genom att en av matroserna gjorde en hjältemodig insats, högt värderad av alla ombord, utom vår kapten. Burma Boy beskriver både rörande och skrämmande krigets verklighet sett ur Ali Banas ögon. I nummer 6 återfinns Oves novell Kajstölden. Mina första krönikor var egentligen filmar- tiklar där jag synade det utbud av videofil- mer VHF som distribuerades via HKF Handelsflottans Kultur- och Fritidsråd till våra svenskflaggade fartyg. I uppgiften ingick också att sitta med i den repertoar- kommitté som Nensi b met art ut filmerna. Det är vik- tigt och jag brukar tala om för alla som kommer ombord och är nya att de mås- te organisera sig fackligt.

#Nensi b met