vs Pleasure unprotected protected sex of sex

Pleasure of protected sex vs unprotected sex

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier på Malmö högskola. Results also highlight the democratic aspects of involving vulnerable young people in matters that directly concern them, and underline the importance of properly contextualised forms of sex education. Major differences between the detained and the non-detained concerning a majority of risk-taking variables exist. Resultaten visar att respekt är centralt för upplevelsen av sexuell hälsa— respekt för sig själv, sin kropp och sina känslor samt respekt från andra i intima relationer Pleasure of protected sex vs unprotected sex relationer med personal inom hälso- och sjukvården. Ungdomarna beskriver sexualiteten främst som en möjlighet att få något positivt, såsom närhet, njutning och bekräftelse, medan risken att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar, sexuella övergrepp eller oönskade graviditeter tonas ner.

#Pleasure of protected